Thomas Clinton
SacTown Realty -- Keller Williams
(916) 882-2769
Thomas.Clinton@KW.com
Facebook.com/SacTownRealty/