Leisha Freitas & Scott Ostrode
Keller Williams
916.524.5358 & (916) 900-1880
leishafreitas@gmail.com & Scott@TeamOstrode.com
www.LeishaFreitas.kwrealty.com/ & www.teamostrode.com